Huruf Dalam Bahasa Arab Huruf dalam bahasa Arab terbagi dua: Huruf Abjad 28, karena orang Arab belum memiliki tulisan hamzah. […]

Buka Melalui Laptop atau Komputer Pada artikel ini berisi file pdf dari Matan Tuhfatul Athfal Serta Terjemahannya. Mohon buka artikel […]

Membaca Panjang Harakat Mad Wajib Muttashil panjangnya 4 atau 5 harakat. Mad lazim panjangnya 6 harakat. Tapi, bagaimana cara mengukur […]

Amin dalam Ilmu Tajwid Ketika mengajar tajwid, ada beberapa kali saya ditanyakan tentang bagaimana cara membaca amin yang benar. Mana […]